3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI
Tarih: 19.01.2018 Saat: 10:39
Konu: Haberler


3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI


3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI

 


3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI


 


 


 


Toplumun sağlık
bilincinin yükseltilerek koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması ve hayat
standartlarının yükseltilmesi için; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her
yıl  Eylül ayının ilk  haftası “Halk Sağlığı Haftası” olarak
kutlanmaktadır. 


 


  
         Bayburt Halk Sağlığı
Müdürü Dr. Zülkarni ÖZBEK, 3-9 Eylül Sağlık Haftasına dikkat çekmek nedeniyle
açıklamalarda bulundu.


 


             Bu kutlamanın amacı; halka sağlığının önemini
anlatmak ve halk sağlığını birey ve toplum olarak ele almaktır.


 


  
         Toplumun sağlığını
hastalanmadan önce koruyabilmek, Doktora ve ilaca gereksinim duymadan alınacak
basit tedbirler ve önlemlerle sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamaktır.


 


  
        
2001 yılından beri Bakanlığımız öncülüğünde kutlanan Halk Sağlığı Haftası'nın bu
yılki teması "GÜVENDESİNİZ; Çünkü Halk Sağlığı Yanınızda" olarak
belirlenmiştir.


 


   
        Sağlık, sadece hastalık ve
sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik
hali olarak tanımlanmaktadır.   


 


      


 


             Halk sağlığı; sağlığın korunması ve
geliştirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Sağlık
Bakanlığı teşkilat yapısında düzenlemeler yapmış, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumunun kurulmasıyla birlikte, halk sağlığını koruyarak geliştirmeyi, sağlık
için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmeyi, birinci basamak sağlık
hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmayı
hedeflemiştir. İl bazında bu çalışmaları yürütmek, sevk ve idare etmekle
görevli Halk Sağlığı Müdürlükleri oluşturularak koruyucu ve temel sağlık
hizmetlerini sunmak üzere toplum sağlığı merkezleri oluşturulmuş ve Aile
Hekimleriyle birlikte koordineli olarak çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır.


 


   
  


 


             Koruyucu hekimlik çalışmalarını
yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları
meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı
çalışmalarının temel amaçlarındandır” dedi.


 


  


 


             Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Koruyucu sağlık
hizmetleri kapsamında İlimizde; başta Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri
ile birlikte bağışıklama, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve kontrol önlemleri,
doğrudan gözetimli tedavi ile tüberkülozun tedavisi, bulaşıcı olmayan
hastalıklarla ilgili olarak Kanserde erken tanı ve teşhis, obezite, 
diyabet ve tütün ile mücadele, kadın üreme çocuk ergen sağlığı hizmetlerinin
yürütülmesi, temiz ve sağlıklı su kullanımının sağlanması için içme ve kullanma
sularının denetimi, okul sağlığı ve evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için
birçok hayati önemi olan görevleri yürütmektedir.


 


 


 


            Vatandaşlarımızın hak ettikleri
sağlıklı hizmetleri sunmak en öncelikli hedeflerimizin başında gelmektedir.
Halk Sağlığına gönül veren tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın
Halk Sağlığı Haftasını kutlar, Sağlıklı mutlu günler dileriz.


 


 


 


 


 


                                                               
BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ


 


                                                                 
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR


 


                                                         PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


 


 

 Kaynak: http://bayburt.ism.saglik.gov.tr
Pencereyi Kapat