İNTERNET KULLANIMININ TOPLUM VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tarih: 24.11.2017 Saat: 08:28
Konu: Haberler


İNTERNET KULLANIMININ TOPLUM VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİİNTERNET KULLANIMININ TOPLUM VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Çocuk yetiştirmek aslında her anne babanın kendini eğitmesi anlamına gelir. İyi bir evlat için yanlışlarımızdan vazgeçmeli, azmetmeli ve gayret göstermelisiniz.


1.    Aile fertlerinin birbirine karşı sevgi ve saygı duyduğunu çocuklara hissettirmeliyiz.


2.    Anne-baba, çocuklarının önünde münakaşa ve kavga etmemelidir. Çocukların bu gibi durumlarda sarf edilmesi muhtemel hakaret içeren sözleri duymaları doğru değildir.


3.    Çocukların bazı yanlış sözlerine veya küçük suçlarına hakaret ve alayla karşılık verilmemelidir. Onların da onurlarının kırılmaması gerektiği unutulmamalıdır.


4.    Çocukların da birbirlerine hakaret etmelerine izin verilmemelidir.


5.    Ortada çocukların işlediği bir suç varsa, suçlu olan araştırılmalı sadece suçlu olana ceza verilmelidir.


6.    Cezalandırma ve ödüllendirmede adil olunmalıdır. Bu konuda kardeşler (veya öğrenciler arasında eşit davranılmalıdır.


7.    Çocuklarımıza, yaratılmışları Yaratandan dolayı sevmeyi öğretmeli, anlatmalıyız.


8.    Onlara büyük muamelesi yapılmalı, fakat büyüklerden bekleneni istememeliyiz.


9.    Hatalarını sayıp dökmekten ziyade sorumluluklarını hatırlatmak daha az zan sıkıcı olur.


10.  Çocuğa örnek alacağı şahsiyetler olarak kahramanlık, cesaret, yiğitlik, doğruluk ve mertlik timsali kişileri göstermeliyiz.


11.  Sosyal faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlanmalı.


12.  Spor ve müzik konusunda teşvik etmeliyiz.


13.  Başkasının malına göz dikmenin, doğru olmadığını “hak” kavramının önemini, helal kazancın gerekliliğini anlatmalıyız.


14.  Çocuklarımızın her istedikleri yere, kontrolsüz bir şekilde, gitmelerine izin vermemeliyiz.bulundukları yerleri araştırarak onlarla yakından ilgilenmeli ve (baskıcı bir tutum izlemeden) insiyatifimizi elden bırakmamalıyız.


15.  Çocuklarımızın bütün kusurlarını görüp cezalandırmamalı, bazı ufak kusurlarını görmezlikten gelerek, yanlışlarını ima yoluyla anlatmaya çalışmalıyız. Bilmeyerek veya istemeyerek yaptığı hatadan dolayı cezalandırma yoluna gitmemeli, ikna ederek hatasını düzeltilmesini sağlamalıyız.


16.  El, yüz, diş, tırnak, elbise, beden ve çevre temizliği konularında onları hassas yetiştirmeliyiz.


17.  Çocuklar, küçük yaşta öcü, cadı, canavar, gulyabani, hayalet, hortlak gibi hayali ve gerçek dışı şeylerle korkutmamalıyız.


18.  Uluorta sorular sorsa dahi, onların öğrenme meylini kırmadan, anlayabilecekleri şekilde sabırla cevap vermeliyiz.


19.  Unutmayın onlar çocuk ve her hareketinizi izleyip, rol model olarak sizin davranışlarınızı kaydediyorlar.


20.  Seviyeyi fazla düşürmeden onların sorunlarına bir arkadaş gibi yaklaşmalıyız.


21.  Çocuk, iyi bir iş yaptığında övülmeli ve hediyelendirilmeli.


22.  Temiz ve tertipli olmada örnek olmalıyız.


23.  Çocukluğunu yaşamasına, oynamasına müsaade etmeliyiz.


 


 


 


Eğer çocuklar eleştiri ile yaşarlarsa,
Eleştirmeyi öğrenirler.


 


Eğer çocuklar düşmanlık ile yaşarlarsa,
Kavga etmeyi öğrenirler.


 


Eğer çocuklar korku ile yaşarlarsa
Endişelenmeyi öğrenirler.


 


Eğer çocuklar acınma duygusu ile yaşarlarsa
Kendilerine acımayı öğrenirler.


 


Eğer çocuklar alay ile yaşarlarsa
Çekingen olmayı öğrenirler.


 


Eğer çocuklar kıskançlık ile yaşarlarsa
Hasetin ne olduğunu öğrenirler.


 


Eğer çocuklar utanç ile yaşarlarsa
Kendilerini suçlu hissetmeyi öğrenirler.


 


Eğer çocuklar hoşgörü ile yaşarlarsa
Sabırlı olmayı öğrenirler.


 


Eğer çocuklar güdülenme ile yaşarlarsa
Kendilerine güvenmeyi öğrenirler.


 


Eğer çocuklar övgü ile yaşarlarsa
Takdir etmeyi öğrenirler.


 


Eğer çocuklar beğeni ile yaşarlarsa
Kendilerini sevmeyi öğrenirler.


 


Eğer çocuklar kabul edilme ile yaşarlarsa
Sevginin ne olduğunu öğrenirler.


 


Eğer çocuklar onay ile yaşarlarsa,
Hayatta hedefleri olmasının iyi olduğunu öğrenirler.


 


Eğer çocuklar paylaşma ile yaşarlarsa,
Cömert olmayı öğrenirler.


 


Eğer çocuklar dürüstlük ve eşitlik ile yaşarlarsa,
Doğruluk ve adaletin ne olduğunu öğrenirler.


 


Eğer çocuklar dostluk ile yaşarlarsa,
Dünyanın barış içinde yaşanması gereken bir yer olduğunu öğrenirler.


 


Eğer çocuklar sükunet ile yaşarlarsa,
Huzur içinde yaşamayı öğrenirler.


 


Sizin çocuğunuz ne ile yaşıyor?


Dorothy L.Nolte


 


AİLE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ (İÇERİK SAGLYICI TARAFINDAN)


 


http://www.ttnetguvenlik.com.tr/Urunler/aile-koruma-sifresi/kisaca/4/109/


 


ÜCRETSİZ BİR ÇOCUK KORUMA PROGRAMI(YALNIZ EGİTİM İÇİNDİR.)


 


http://indir.gezginler.net/i/7703/373730335f323031352d30342d3139/


 


ÖĞRENCİLER İÇİN EL KİTABI


 


Bu el kitabı öğrencileri her gün kullandıkları medyayı sorgulamaya ve onların işleyiş şekilleri hakkında daha fazla öğrenmeye çalışmaya teşvik etmeyi amaçlar. Dört anahtar – kavramın analizi üzerinde odaklanır: yapım, diller, simgelemeler, topluluklar. Öğretmenler için el kitabını yansıtarak, öğrencilerin meraklarına cevap verirken, onların zihninde eleştirel ve yaratıcı düşüncenin gelişmesine yardım etmeye çalışır.
Medya nedir?


 


Araç, insanlarla şahsen ya da yüz yüze irtibat kurmak yerine dolaylı yollardan iletişim kurmayı tercih ettiğimiz zaman kullandığımız bir şeydir. “Medya” kelimesi de yalnızca “medıum” (araç) kelimesinin çoğuludur.


 


“Medya” terimi modern iletişim medyasının tümünü içerir: televizyon, sinema, video, radyo, fotoğrafçılık, reklamcılık, gazete ve dergiler, kaydedilmiş müzik,bilgisayar oyunları ve internet.


 


Bunların çoğu genellikle geniş izleyicilere ulaştıklarını işaret etmek için “kitle iletişim araçları” olarak adlandırılır.


 


Ancak, bazı medya sadece oldukça küçük ve uzmanlaşmış izleyiciye ulaşmayı amaçlar ve onlar üzerinde çalışmak da önemlidir.


 


Medya metinleri bu farklı iletişim formları tarafından taşınan programlar, filimler, internet siteleri ve benzerleridir.


 


Medya genellikle  tek bir defada birkaç iletişim iletişim şeklini birlikte kullanır – görsel imgeler (sabit ya da hareketli), işitsel (ses, müzik ya da konuşma) ve yazı dili.


 


 


MEDYA EĞİTİMİNEDİR?


 


Medya eğitimi medya hakkındaki eğitimdir. Bu medya aracılığıyla eğitimle, örneğin diğer okul konularını öğrenirken TV ya da internet kullanmakla aynı şey değildir.


 


Medya eğitimi okul dışındaki günlük yaşamımızda karşılaştığımız medya üzerine odaklanır – seyredip eğlendiğimiz TV programları, okuduğumuz dergiler, seyrettiğimiz filimler ve dinlediğimiz müzik.


 


Bu medyaların hepsi çevremizdedir ve onlar hayatımızda önemli bir rol oynarlar. Medya dünyayı ve onun içindeki yerimizi anlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle onları anlamak ve incelemek bizim için oldukça önemlidir.


 


Medya eğitimi medyayı analiz etmek kadar medya yapmayı da kapsar. Gerçi, bu el kitabında bizim temel vurgumuz analiz etme üzerine olacaktır.


  


MODÜL 1    : NEDEN ?


 


MEDYAYI SORGULAMAK


 


Bizim amacımız sizi sevdiğiniz TV programlarınızı seyretmenizi engellemek ya da bazı insanların zararlı etki olarak gördüğü şeylerden kurtarmak değildir. Ayrıca, size medya hakkında belirli bir bakış açısını kabul ettirmek de değildir.


 


Bizim amacımız basit anlamda sizi her gün kullandığınız medyayı sorgulamanız ve nasıl işledikleri hakkında daha fazla şey öğrenmeniz için teşvik etmektir.


 


Bu el kitabında, dört anahtar – kavramla bağlantılı dört anahtar soruyu daha detaylı olarak inceleyeceğiz:


Yapım: Medyayı kim yapar?


Diller:Medya anlamı nasıl iletir?


Simgelemeler: Medya dünyayı nasıl tasvir eder?


İzleyiciler: İnsanlar medyayı nasıl yorumlar?


 


 


MODÜL 2   : NE ?


 


YAPIM


 


Medya metinleri olmadık bir yerden birden ortaya çıkıvermezler. Medya yapımı zamana, ve bazen de büyük miktarda paraya mâl olur. Bazıları sadece bireylerin kendi çalışmalarıyla sadece kendileri ya da aileleri veya arkadaşları için yapılır. Ancak, tükettiğimiz medya metinlerinin büyük çoğunluğu genellikle büyük şirketler için çalışan insan toplulukları tarafından üretilir ve dağıtılır. Medyalar büyük işlerdir: en popüler sinema filimleri ve TV programları büyük kârlar yaparlar. Medya aynı zamanda küresel ölçeklidir. Aynı sinema filmleri, plaklar ve TV formatları dünya çapındaki ülkelerde bulunurlar.


 


ANAHTAR SORULAR


 


Medya yapımını incelemek demek şunlara incelemek demektir:Kaynak: http://bayburt.ism.saglik.gov.tr
Pencereyi Kapat