AŞI HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 21.01.2018 Saat: 23:24
Konu: Haberler


AŞI HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI


AŞI HAFTASI 20-25 NİSAN 2015 "Sağlık Aşılıyoruz


Aşılama her çocuk için yaşamsaldır, her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı vardır. Dünyada, 2002  yılında aşı ile korunulabilir hastalıklar nedeniyle 5 yaş altında 1 400 000 çocuğun öldüğü tahmin edilmektedir. Bunların % 38’ i Kızamık, % 27’si Hib enfeksiyonu, % 20’si Boğmaca, % 14’ü Tetanoz, % 1’i diğer hastalıklar nedeniyle gerçekleşmiştir. Oysa ki bu hastalıkların hepsi aşı ile önlenebilir hastalıklardır.


 


10.Avrupa Aşı Haftası" adı ile 20-25 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilmiştir. Aşı Haftası etkinlikleri ile sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması yolu ile, 5 yaş altı eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılarının tamamlanması, erişkinlerde de aşılanma talebinin arttırılması,aşı programına yeni  eklenen Hepatit-A ve Suçiçeği aşılarına toplumun dikkatinin çekilmesi,gelinen başarılı düzeyinin devam  ettirebilmesi  hedeflenmektedir.


 


Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere  uygulanır. GBP’nin (Genişletilmiş Bağışıklama Programı) amacı aşı ile korunulabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. Bu program kapsamında, Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit-B, Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıklar ile  streptokokus pnömoniya’ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve  çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir.


 


Aşı uygulamaları illerde Sağlık Bakanlığına bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve Aile Hekimliği birimlerinde uygulanır. Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Bunun dışında sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler yaşlarına uygun olarak tetanoz, difteri, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip, pnömokok hastalıklarına karşı aşılanmalıdır. Hastalıklar açısından riskli ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin özelliğine göre gerekli aşıları yaptırmalıdırlar. Uygulanan aşılar kişilere özel olan aşı kartına  kaydedilmeli, bu aşı kartı ise mutlaka saklanmalıdır.


 


 Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Ancak aşı takviminde belirtilen aralıklara göre  aşıları tamamlanamamış çocuklarda önceki aşı dozlarının tekrar yapılmasına gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiş olsa bile, aşılamaya bırakılan yerden devam edilir, eksik aşılı çocuk saptandığında yaşına uygun olarak aşıları tamamlanır.


 


 Daha önce büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren tamamen yok edilmiştir.  Hastalık etkeni yok edildiğinden çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmamış ve aşılama durdurulmuştur.


 


Yine  çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan poliomiyelit (çocuk felci) hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına getirilmiştir.


 


Ülkemizde 2002 yılından bu yana yürütülmekte olan yoğun aşılama kampanyaları ve yüksek rutin aşılama oranları ile kızamık vakalarında büyük düşüşler kaydedilmiştir.2008-2012 yıllarında görülen az sayıdaki vakaların tamamı yurtdışı kaynaklı vakalarla ilişkili kızamık vakaları görülmektedir.

 

 Ailelerden Beklentilerimiz;


* Çocuklarımızın aşılanmasını sağlayalım. Aşılanma şansını kaçıranlar varsa aşılanmaları için Sağlık Kuruluşuna  götürelim.


* Sağlıklı bir toplumun gereği için aşılama hizmetinin vazgeçilemez olduğu bilincini tüm kesimlere ulaştıralım.


* Aşıyla  önlenebilir hastalıkların sebep olduğu sakatlık ve ölümlerden çocuklarımızı koruyalım.


* Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atalım.


 


Dr.Zülkarni ÖZBEK


İl Sağlık Müdürü
Kaynak: http://bayburt.ism.saglik.gov.tr
Pencereyi Kapat