İl Ambulans Servisi Çalışanlarına Mesleki Bilgilendirme Eğitimi Verildi
Tarih: 21.01.2018 Saat: 23:25
Konu: Haberler


İl Ambulans Servisi Çalışanlarına Mesleki Bilgilendirme Eğitimi Verildi


            Bayburt il Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine  bağlı Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında görevli personel için öfke kontrolü, problem çözme becerileri, iletişim, düşünce işleme hataları, stresle baş etmede gevşeme egzersizleri, El Hijyeni ve eldiven kullanımı ,ekmek israfı ve sağlıklı beslenme, Tıbbı Atık eğitimi konularında eğitim düzenlendi. Toplum Sağlığı Eğitim Salonundaki üç günlük eğitimi Halk Sağlığı Müdürlüğünden Psikolog Gizem KUŞDEMİR, Diyetisyen Merve KÖKSAL ve İl Ambulans Servisi başhekimi Dr. Serkan Topsakal verdi.              


             Program 16/17/18 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Bilgin Eğitimin amacının, Hasta ve çalışan güvenliği odağında, 112 Acil sağlık hizmet kalitesini yükseltmek, çalışan memnuniyeti ve çalışan güvenliğinin artırılması ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.Sağlık personelinin zor insanlarla baş etme yollarını öğrenmesi, davranışlarını değiştirme konularında doğru iletişim teknikleri kullanarak insanları pozitif yönde etkileyebilme ve şiddet olaylarını minimize edilebilmesi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin BİLGİN, “Çoğu zaman hastayla ilk karşılaşan ve onları ilk dinleyen sağlık çalışanları ve 112 Acil istasyonlarında görev yapan kişilerdir. Hastasının durumu hakkında olumsuz düşünce ve endişeli bir bekleyiş içerisinde, hastasına yapılan müdahaleleri izleyen bir hasta yakınıyla iyi bir iletişim kurmak, bazen sağlık çalışanları açısından oldukça zordur. Eğer doğru iletişim tekniklerini kullanırsak, hasta yakınlarının olumsuz davranışları olumluya dönüştürülebilecektir.


            Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiş olup, vermiş oldukları desteklerinden dolayı başta İl Sağlık Müdürümüz Dr.Zülkarni ÖZBEK ve İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Mehmet Akif DURULMUŞ olmak üzere, Eğitimcilerimiz; İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr.Serkan TOPSAKAL’a, Psikolog Gizem KUŞDEMİR’e ve Diyetisyen Merve KÖKSAL’a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.Kaynak: http://bayburt.ism.saglik.gov.tr
Pencereyi Kapat