14 KASIM 2017 DÜNYA DİYABET GÜNÜ
Tarih: 20.01.2018 Saat: 16:03
Konu: Haberler


14 KASIM 2017 DÜNYA DİYABET GÜNÜ


 


 


 


 


 


14 Kasım 2017 Dünya Diyabet Günü


       Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ 14 Kasım 2017 Dünya Diyabet Günü olması münasebetiyle yazılı bir açıklama yaparak diyabet konusunda şunları ifade etti;


            Her yıl belirlenen Dünya Diyabet Günü’nün 2017 Yılı teması ‘’Kadınlar ve Diyabet olup sloganı ‘’Sağlıklı Bir Gelecek Hakkımız’’dır.


Tüm diyabetli kadınlar; diyabeti daha iyi yönetmek ve sağlık durumlarını iyileştirmek için ekonomik ve ulaşılabilir bakıma ve eğitime ihtiyaç duymaktadır.


Diyabette Mevcut Durum: • Diyabet hastalığına yakalanmış 199 milyonun üzerinde kadın bulunmaktadır. Bu sayının 2040 yılına kadar 313 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir.

 • Diyabet küresel olarak kadınlarda dokuzuncu ölüm nedenidir ve yılda 2,1 milyon ölüme neden olmaktadır.


  Ne Yapılması Gerekiyor?


  ·         Sağlık sistemlerinde kadınların özel ihtiyaç ve önceliklerine yeterli önem verilmelidir.


  ·         Diyabetli kadınların tümü ihtiyaç duydukları temel diyabet ilaçlarına ve teknolojilerine, kendi kendine diyabet yönetimi eğitimine ve bilgisine erişebilmelidir.


  ·         Diyabeti olan ve olmayan tüm kadınların sağlık durumlarını iyileştirmek için fiziksel aktivite imkânlarına ulaşmaları ve günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteye yer vermeleri gerekmektedir.


  Hamile kadınlar; hem anne hem de çocuk sağlığı için tarama, bakım ve eğitime daha fazla erişime ihtiyaç duymaktadır.


  Diyabette Mevcut Durum:  • Dünyada her yedi doğumdan biri gebelik diyabetinden etkilenmektedir.

  • Uluslararası Diyabet Federasyonu 2015 yılında 20.9 milyon (.2) canlı doğumun gebelikte yüksek kan şekeri düzeyi ile gerçekleştiğini tahmin etmektedir. Gebelik diyabeti öyküsü olan kadınların yaklaşık olarak yarısında 5 ila 10 yıl sonrasında Tip 2 diyabet gelişmektedir.


   Ne Yapılması Gerekiyor


   ·         Kadınlar ailelerinde Tip 2 diyabet önleme kapasitelerini güçlendirmek ve kendi sağlıklarını daha iyi korumak için bilgi ve kaynaklara kolay ve adil erişime sahip olmalıdır.


   ·         Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ergenlik çağındaki kızlarda fiziksel aktivite yapma fırsatlarının teşvik edilmesi diyabetin önlenmesi için bir öncelik olmalıdır.


         Dünyada Diyabet


   IDF, 7. Diyabet Atlası’na göre; 2015 yılı sonunda 415 milyon olduğu tahmin edilen 20 yaş ve üstü erişkin diyabetli nüfusun, 2040 yılına kadar U oranında artarak 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu verilere dayanarak, 2015 yılında Dünya’da %8.8 olduğu varsayılan erişkin diyabet prevalansının  2040 yılında .4’e yükseleceği; bir başka deyişle, 2015 yılında her 11 erişkinden 1’inde diyabet olduğu buna karşılık 2040 yılında her 10 erişkinden 1’inin diyabetli olacağı öngörülmektedir.


                                                    Türkiye’de Diyabet


   1994 yılında Sağlık Bakanlığı önderliğinde “Ulusal Diyabet Programı” adı ile geliştirilen program uygulamaya konulmuş, bu kapsamda 2003 yılında 15 diyabet poliklinikleri/merkezleri oluşturulup yaygınlaştırılmıştır. 2003 yılında “Ulusal Diyabet-Obezite-Hipertansiyon Kontrol Programı” düzenlenmiştir. 2011 yılından itibaren ise  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan  “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”  uygulanmaktadır. Bu kapsamda diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;


   ·         Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,


   ·         Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,


   ·         Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,


   ·         Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,


   ·         Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.


   BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜKaynak: http://bayburt.ism.saglik.gov.tr
Pencereyi Kapat