Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması
Tarih: 19.01.2018 Saat: 10:42
Konu: Haberler


Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması


Bakanlığımızca Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durumun katılımcıların bildirimine dayalı verilerin yanı sıra fiziksel ve biyokimyasal ölçümler (kan ve idrar) ile de desteklenerek belirlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile "Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması"  (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) çalışması yürütülmektedir.
Türkiye genelindeki 15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılmış olup  31 Temmuz 2017 tarihinde  tamamlanması planlanmaktadır. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir.Bakanlığımızca Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durumun katılımcıların bildirimine dayalı verilerin yanı sıra fiziksel ve biyokimyasal ölçümler (kan ve idrar) ile de desteklenerek belirlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile "Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması"  (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) çalışması yürütülmektedir.
Türkiye genelindeki 15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılmış olup  31 Temmuz 2017 tarihinde  tamamlanması planlanmaktadır. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir.


 


 


 


 


 


 
TÜRKİYE HANEHALKI SAĞLIK ARAŞTIRMASI(BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN RİSK FAKTÖRLERİ PREVALANSI) SAHA ÇALIŞMASI PERSONELİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMIİLLER

SUPERVİZÖR

SAĞLIKÇI

ANKETÖR 

AD-SOYAD

TC KİMLİK NO

TELEFON

AD-SOYAD

TC KİMLİK NO

TELEFON

AD-SOYAD

TC KİMLİK NO

TELEFONTRABZON
GİRESUN
RİZE
GÜMÜŞHANE
BAYBURT

Dilek Tomar

56197522276

5335755850

Yetkin Samancı

32102326368

5393848486

Vural Embiya

29762392482

5416963361Hülya Özdin

41210022338

5377986790

Semiha Köse

70252039424

5384439718

Berna Usta

51604675330

5376366572
 Kaynak: http://bayburt.ism.saglik.gov.tr
Pencereyi Kapat