Yeni Sayfa 9
NÜFUS YOĞUNLUĞU
 
Nüfus     #SAYI/0!
yüzölçümü(Km2)  
KABA DOĞUM HIZI (Binde)
 
Yıl İçinde Canlı Doğum Sayısı  X 1.000   #SAYI/0!
Yıl Ortası Nüfus                                 
DOĞURGANLIK HIZI (Binde)
 
Yıl İçinde Canlı Doğum Sayısı                X 1.000   #SAYI/0!
15-49 Yaş Kadın Yıl Ortası Nüfus       
KABA ÖLÜM HIZI (Binde) Yıl İçinde Ölen                                        X 1.000   #SAYI/0!
Yıl Ortası Nüfus                                 
ÖLÜ DOĞUM HIZI (Binde)
 
Yıl İçindeki Ölü Doğan Bebek Sayısı        X 1.000   #SAYI/0!
Yıl İçindeki Canlı Doğum Sayısı               
0-4 YAŞ ÖLÜM HIZI 0-4 Yaş Ölen Sayısı                                     X 1.000   #SAYI/0!
0-4 yaş Nüfus Yıl Ortası Nüfus    
0-4 YAŞ ÖLÜM ORANI 0-4 Yaş Ölen Sayısı                                     X 1.000   #SAYI/0!
Bir Yılda Görülen  Toplam Ölen Sayısı  
45 YAŞ ÜZERİ ÖLÜM HIZI 45 Yaş Üzeri ölüm sayısı X 1.000   #SAYI/0!
45 yaş üzeri nüfus  
45 YAŞ ÜZERİ ÖLÜM ORANI 45 Yaş Üzeri ölüm sayısı X 1.000   #SAYI/0!
Tüm Ölenler  
BEBEK ÖLÜM HIZI (binde)
 
Yıl içinde ölen 0-11 aylık Bebek Sayısı                                 X 1.000   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
0-28 Günlük Ölen Sayısı     X 1.000   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
ERKEN NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
0-7 Günlük Ölen Sayısı     X 1.000   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
GEÇ NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
8-28 GÜNLÜK Ölen Sayısı     X 1.000   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
POST NEONATAL B.Ö.H (binde)
 
29-364 GÜNLÜK Ölen Sayısı     X 1.000   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
ANA ÖLÜM HIZI (Yüz Binde)
 
Yıl İçinde Ana Ölüm Sayısı                               X 100.000   #SAYI/0!
Yıl İçindeki Canlı Doğum Sayısı                
DOĞAL NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde)
 
Yıl İçinde Canlı Doğ. Say - Ölüm Say. X 1.000   #SAYI/0!
Yıl Ortası Nüfus                                      
DÜŞÜK HIZI  Düşük Sayısı X 1.000   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
KABA DÜŞÜK ORANI Düşük Sayısı X 1.000   #SAYI/0!
15-49 yaş kadın sayısı  
ORTALAMA 15-49 YAŞ KADIN  İZLEM 15-49 Yaş Kadın İzlem     #SAYI/0!
15-49 Yaş Kadın Yıl Ortası Nüfus       
ORTALAMA GEBE  İZLEM Gebe İzlem Sayısı                                       #SAYI/0!
Tespit Edilen Toplam Gebe Sayısı                             
ORTALAMA LOHUSA  İZLEM Lohusa İzlem Sayısı                                       #SAYI/0!
Tespit Edilen Toplam Lohusa Sayısı                             
BEBEK ORTALAMA İZLEM Bebek İzlem Sayısı                                      #SAYI/0!
İlgili Dönem 0 Yaş Nüfus                                             
1-4 YAŞ (ÇOCUK)  ORTALAMA İZLEM Çocuk İzlem Sayısı                                     #SAYI/0!
İlgili Dönem 1-4 Yaş Nüfus                                        
BİR HEKİME DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                      #SAYI/0!
Hekim Sayısı  
BİR HEMŞİREYE DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                    #SAYI/0!
Hemşire Sayısı  
BİR EBEYE DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                      #SAYI/0!
Ebe Sayısı  
GEBE TESPİT ORANI  Tespit Edilen Gebe Sayısı X 100   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
BEBEK TESPİT ORANI  İlgili Dönemde Tespit Edilen Bebek Sayısı X 100   #SAYI/0!
Canlı Doğum Sayısı                                 
0 YAŞ GRUBUNDA …… AŞILAMA ORANI İlgili Dönemde …. Tam Aşılı 0 (Sıfır) Yaş Bebek Sayısı X 100   #SAYI/0!
İlgili Dönemde 0 (Sıfır) Yaş Grubu Hedef Nüfus  
YATAN HASTA ORANI İlgili Dönem de Yatan Hasta Sayısı     #SAYI/0!
İlgili Dönemdeki Poliklinik Sayısı  
YATAK İŞGAL ORANI Taburcu Ol. ve Öl. Yat. Gün Sa. X 100   #SAYI/0!
 Dönem deki gün sayısı x Fiili Yatak Sayısı   
BİR HASTANIN ORTALAMA KALIŞI Taburcu Ol. ve Öl. Yat. Gün Sa.     #SAYI/0!
Taburcu Olan + Ölenlerin Sayısı  
BİR HASTA YATAĞINA DÜŞEN NÜFUS Nüfus                                                      #SAYI/0!
Mevcut Yatak