EBE/HEMŞİRE ALIM İLANI


İLAN METNİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. Maddesi hükümleri çerçevesinde İlimiz dahilinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen ve PDC verilen sağlık evlerinden münhal bulunan İlimiz Merkez Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Adabaşı ve Yoncalı Sağlık Evlerine Vekil Ebe, Hemşire ataması yapılacaktır.

 Atamalara başvuru yapacak olanların başvuru evraklarını Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Personel Birimine 21.12.2015 – 25.12.2015 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim etmeleri gerekmekte olup, teslim edilen belgelerde sonradan değişiklik ve ekleme yapılmayacaktır ve teslim edilen evraklar yerleştirme sonrası geri iade edilmeyecektir.

Vekil Ebe, Hemşire ve alımı için yapılan başvurular 28.12.2015 tarihinde komisyon üyeleri tarafından incelenip yerleşenlerin listesi aynı gün İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğünün web sitesinde ilan edilecek olup tercihleri doğrultusunda yerleştirmesi yapılanlardan görevine başlamayacak olanların 29.12.2015 tarihi mesai bitimine kadar İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Personel Birimine feragat dilekçesi vermeleri gerekmektedir.

VEKİL EBE /HEMŞİRE MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

a)      Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği (18 yaşından küçükler için, 657 Sayılı Kanunun değişik 40. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği),

b)     Diploma asılları, noter onaylı sureti, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirlemek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma örnekleriyle değiştirilecek belgeler,(diploma notu yok ise, diploma notunu gösteren belge)

c)      Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

d)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış, tek hekim raporu,

e)      6 adet vesikalık fotoğraf

f)       Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

g)      İkametgâh Belgesi,

h)     Varsa KPSS sonuç belgesi,

VEKİL EBE/ HEMŞİRE ATAMASINDA UYULACAK ESASLAR

1.       Müracaat edenler arasında ikamete göre öncelik sıralaması;

·         Sağlık Evinin Bulunduğu Köyde

·         Sağlık Evinin bulunduğu ilçede

·         Sağlık Evinin bulunduğu ilde ikamet edenler tercih edilecektir.

2.       Aynı yerleşim yerinde ikamet eden ebe, hemşire, sağlık memurunun ilgili sağlık birimine aynı anda müracaatı halinde ebe olana atamada öncelik tanınacaktır.

3.       Bu şekilde ihtiyaçtan fazla müracaat olması halinde ise öncelik sırasına göre; Lisans Mezunu, Ön lisans Mezunu ve Lise Mezunu olmak üzere KPSS puanı yüksek olandan başlanarak alım yapılması, müracaat edenler arasında KPSS puanına sahip aday bulunmaması halinde ise diploma notu yüksek olan tercih edilecektir.

4.       657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci Maddesi hükümleri çerçevesinde atanma şartlarını taşımayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü
http://bayburt.ism.saglik.gov.tr

Bu Sayfanın Adresi:
http://bayburt.ism.saglik.gov.tr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15